Live Blog: No. 11/11 Ohio State at No. 18/17 Michigan State